Grupa pompowa z mieszaczem i modułem MM100

Grupa pompowa z mieszaczem i modułem MM100

Urządzenia to grupa pompowa z zasilaniem bezpośrednim przeznaczone do zastosowań, w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszej dystrybucji energii. Wyposażono je w dwa zawory odcinające z termometrami, wysokiej klasy izolację termiczną i pompę elektroniczną Wilo o wysokiej sprawności. Urządzenie  dostarczane jest z 3-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym do stałej regulacji temperatury w obiegu grzewczym. . Grupa pompowa wyposażona jest w moduł MM100 do sterowania obiegiem grzewczym.

Dobierz części do urządzenia