web KM200 v2

web KM200 v2

Moduł internetowy lub Wi-Fi (do współpracy ze smartfonem lub tabletem z zainstalowaną aplikacją MyDevicel oraz regulatorem RC310);

-sterowanie kotłem i obiegami grzewczymi

-tryby pracy automatyczny i manualny

-nastawy temperatury (komfortowa , obniżona)

-programowanie dobowe i tygodniowe

-informacja o temperaturze zewnętrznej , wewnętrznej,mocy palnika i uzysku solarnym (przy współpracy z instalacją kolektorów słonecznych z modułem MS100)

-automatyczne powiadomienie o usterkach

Dobierz części do urządzenia