Moduł FM 448

Moduł FM 448

Zbiorczy meldunek awarii poprzez styk bezpotencjałowy, sygnał wej./wyj. (0-10 V) wielkości zapotrzebowania ciepła lub zewnętrznych systemów regulacyjnych, możliwość podłączenia oraz odczytu wskazań licznika ciepła.

Dobierz części do urządzenia