FM-SI

FM-SI

Umożliwia integrację zewnętrznych urządzeń zabezpieczających, np

-Sygnalizatory niskiego poziomu wody

-Ograniczniki ciśnienia

-Ograniczniki temperatury

-Monitorowanie neutralizatora kondensatu

-Każde wejście sygnalizowane indywidualnie w sterownik

OGÓLNE

-moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5311 i 5313

-Umożliwia integrację zewnętrznych urządzeń zabezpieczających w układzie sterowania systemem grzewczym

-Wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę  moduł zabezpieczony obudową

-Wtyki z blokadą mechaniczną (eliminacja błędnych podłączeń)

-Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi

-Jedno wejście 4-biegunowe

-Cztery wejścia 2-biegunowe

-Możliwość nadania indywidualnej nazwy dla każdego z wejść

-Możliwość oceny błędu przez zdalny dostęp (określenie wzbudzonego wejścia)

-Maksymalnie jeden moduł na sterownik

UWAGI

-Moduł FM-SI nie może być używany w połączeniu ze źródłami ciepła z wbudowaną automatyką EMS Plus  

-Moduł FM-SI musi być zamontowany w skrajnie lewym gnieździe (bezpośrednio przy module sieciowym NM582)


Logamatic 5311
Dobierz części do urządzenia