FM-MW

FM-MW

-Moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5310, 5311 i 5313

-Umożliwia integrację jednego obiegu grzewczego i jednego obiegu ciepłej wody użytkowej

-Wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę  moduł zabezpieczony obudową

-Wtyki z blokadą mechaniczną (eliminacja błędnych podłączeń)  kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi

-Sterowanie obiegiem grzewczym z pompą obiegową i z/bez mieszacza - możliwość podłączenia regulatora pomieszczeniowego - możliwość zewnętrznego przełączania trybu dzień/noc za pomocą styku bezpotencjałowego

-Sterowanie jednym obiegiem ciepłej wody użytkowej z pompą ładującą zasobnik oraz pompą cyrkulacyjną - wejście zewnętrznego sygnału jednorazowego ładowania zasobnika lub aktywacji dezynfekcji termicznej 

-Możliwość codziennej dezynfekcji termicznej c.w.u.

-Automatyczne obniżenie temperatury dla każdego obiegu oddzielnie

-Funkcja urlopu z możliwością konfiguracji zachowania systemu

-Możliwość ręcznego przełączania trybów pracy obiegu grzewczego Wył. / Auto / Ręcznie

-Możliwość ręcznego przełączania trybów pracy obiegu c.w.u. Wył. / Auto / Ręcznie

-W dostawie z czujnikiem c.w.u. Ø9 mm

-Maksymalnie jeden moduł na sterownik (możliwość obsługi maksymalnie 2 obiegów c.w.u. łącznie z obiegiem obsługiwanym w sterowniku)

Dobierz części do urządzenia