FM-MM

FM-MM

-Moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5310, 5311 i 5313

-Umożliwia integrację dwóch obiegów grzewczych

-Wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę

-Moduł zabezpieczony obudową

-Wtyki z blokadą mechaniczną (eliminacja błędnych podłączeń)

-Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi

-Sterowanie obiegiem grzewczym z pompą obiegową i z/bez mieszacza (funkcje dostępne oddzielnie dla każdego z dwóch obiegów) - możliwość podłączenia regulatora pomieszczeniowego - możliwość zewnętrznego przełączania trybu dzień/noc za pomocą styku bezpotencjałowego - bezpotencjałowe wejście usterki z pompy 

-Automatyczne obniżenie temperatury dla każdego obiegu oddzielnie

-Funkcja urlopu z możliwością konfiguracji zachowania systemu

-Możliwość ręcznego przełączania trybów pracy obiegu grzewczego Wył. / Auto / Ręcznie

-W dostawie z czujnikiem FV/FZ

-Maksymalnie cztery moduł na sterownik

Dobierz części do urządzenia