FM-CM

FM-CM

-Moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5000

-Umożliwia integrację do maksymalnie 16 źródeł ciepła w systemie grzewczym

-Bezpośrednia wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę za pomocą: - Interfejs IP (RJ45) i/lub - EMS-Bus (dla urządzeń z wbudowanym systemem EMS, np. GB162)

-Moduł zabezpieczony obudową

-Wtyki z blokadą mechaniczną (eliminacja błędnych podłączeń) dla łatwej instalacji i niezawodnego funkcjonowania

-Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi

-Dowolna kombinacja do 4 źródeł ciepła z zamontowanym sterownikiem kotła Logamatic 5000 i/lub Logamatic EMS (MC10, MC40, MC100, MC110, BC10, BC25)

-Dowolna kombinacja kotłów z 1-stopniowym, 2-stopowym i modulowanym palnikiem

-Równoległe lub szeregowe działanie do wyboru użytkownika, aby zapewnić optymalną pracę

-Możliwość podłączenia zasobnika buforowego dla alternatywnej rozbudowy instalacji z czujnikiem włącz/ wyłącz

-Opcjonalnie ograniczenie obciążenia na podstawie - temperatury zewnętrznej lub - styku zewnętrznego 

-Zmiana kolejności kotłów (sekwencja uruchomienia) opcjonalnie - codziennie - zgodnie z temperaturą zewnętrzną - według czasu pracy lub - styk zewnętrzny

-Możliwość parametryzacji wejścia 0-10 V dla zewnętrznego wejścia wartości zadanej jako temperatura zadana lub specyfikacja mocy

-Możliwość parametryzacji wyjścia 0-10 V dla żądania zewnętrznej wartości zadanej temperatury

-W dostawie z czujnikiem temperatury zasilania

-Możliwe jest maksymalnie podłączenie 4 modułów kaskadowych (każdy do 4 źródeł ciepła) na system

Dobierz części do urządzenia