FM-AM

FM-AM

-Moduł do stosowania w sterownikach Logamatic 5000

-Umożliwia integrację alternatywnego źródła ciepła w systemie grzewczym

-Wewnętrzna komunikacja poprzez magistralę

-Moduł zabezpieczony obudową

-Wtyki z blokadą mechaniczną (eliminacja błędnych podłączeń)

-Kodowane wtyki z oznaczeniami kolorystycznymi

-Integracja w systemie źródeł takich jak np.: - kogeneracja - pompy ciepła - kotły na paliwa stałe - kotły pelletowe

-Integracja w systemie zbiorników buforowych

-Zachowanie ciągłości pracy w przypadku palników wielopaliwowych

-Sterowanie alternatywnym źródłem ciepła poprzez styk bezpotencjałowy, np. dla pomp ciepła

-Oddzielny program czasowy dla sterowanego alternatywnego źródła ciepła

-Monitorowanie temperatury powrotu dla alternatywnego źródła ciepła z możliwością sterowania siłownikiem i pompą obiegu kotła

-Bezpośrednia dwukierunkowa komunikacja z kogeneracją marki Buderus za pośrednictwem protokołu Modbus RTU - sygnał pozwolenia na pracę poprzez magistralę - ostrzeżenia i komunikaty serwisowe z kogeneracji dostępne w systemie Logamatic 5000 - informacje o pracy na poziomie operatora - automatyczne dostosowanie paramterów modułu FM-AM na poziomie serwisowym

-Zawiera dwa czujniki 6 mm i dwa czujniki 9 mm

-Maksymalnie 1 moduł na sterownik 

Dobierz części do urządzenia